Prima zi de BAC…

bacPrima probă este orală şi va fi susţinută la Limba şi literatura română, desfăşurîndu-se de-a lungul a două zile, astăzi şi mâine. Candidaţii vor intra în săli, în ordinea afişată la centrele de examen, respectîndu-se ora prevăzută de comisie pentru fiecare grupă. Examinarea la probele orale/practice se realizează de către doi profesori de specialitate, în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi. Fiecare profesor evaluează răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi de la 1 la 10, în funcţie de baremul de evaluare, astfel încît diferenţa dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depăşească 1 punct. Nota finală la proba respectivă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori. Probele orale sînt eliminatorii, iar desfăşurarea lor are caracter public. Pentru susţinerea acestora, candidaţii vor extrage un singur bilet, însă aceştia au dreptul la un al doilea, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10 – 15 minute. Un candidat se consideră „promovat” la proba orală/practică dacă a obţinut minimum nota finală 5 (cinci). Candidatul care a obţinut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat „respins”, respectiv „neprezentat” şi nu mai participă la probele următoare. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul artistic – muzică. Probele orale vor continua în zilele de 23 şi 24 iunie cu Limba şi literatura maternă, respectiv 24 şi 25 iunie – Limba şi literatura modernă.